Na rynku pracy zawsze znajdzie się miejsce dla ludzi, którzy mają do czynienia z rachunkowością, to znaczy dla księgowych oraz techników rachunkowości. Wykonują oni bowiem zadania, które dla wielu osób wydają się dość skomplikowane, a także wymagają bardzo dużej dokładności. Osoby na stanowiskach związanych z finansami cieszą się w firmach dużym poważaniem, bo często stanowią jeden z głównych ich filarów.

Czym dokładnie zajmuje się technik rachunkowosci?

Taka osoba jest specjalistą przygotowanym do wykonywania zadań takich jak:
– prowadzenie rachunkowości,
– dokonywanie rozliczeń i bilansów finansowych,
– kontrolowanie dokumentów księgowych,
– dbanie o obieg dokumentów finansowych,
– tworzenie sprawozdań finansowych (i przygotowywanie ich do weryfikacji),
– tworzenie raportów finansowych w oparciu o przepisy prawa podatkowego,
– nadzorowanie terminowej spłaty zobowiązań,
– ściąganie należności i roszczeń,
– wykonywanie czynności analitycznych (oczywiście w zakresie księgowości i finansów),
– posługiwanie się komputerem z oprogramowaniem do obsługi księgowej.
Osoba z uzyskanym tytułem technika rachunkowości będzie posiadać pełne uprawnienia do podjęcia pracy w działach rachunkowości takich miejsc jak: banki, jednostki i zakłady budżetowe, urzędy skarbowe, przedsiębiorstwa, instytucje/towarzystwa ubezpieczeniowe oraz urzędy jednostek samorządu terytorialnego.

W jaki sposób można stać się technikiem rachunkowości?

Osoby z tzw. „umysłem ścisłym”, które są skrupulatne i zorganizowane, mogą podjąć się nauki w wybranym kierunku w szkole policealnej. Osiągnięcie tytułu zajmuje najczęściej dwa lata. Edukacja obejmuje m.in. działalność gospodarczą branży ekonomicznej, przepisy podatkowe, ustawy o rachunkowości, sposoby prowadzenia i organizacji pracy działów księgowych firm oraz nadzorowanie spłat, ale także naukę języka obcego (przydatnego w rachunkowości) oraz korzystania z komputerowych programów kadrowo-płacowych. Tego rodzaju wiedza będzie oczywiście bardzo przydatna w późniejszej karierze zawodowej, pomagając w zdobyciu stabilnego zatrudnienia albo w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.