Podologia należy w Polsce do stosunkowo młodych dziedzin wiedzy. Regulacje prawne jej dotyczące nie są jeszcze w pełni ukształtowane. Zdecydowanie widoczny jest jednak coraz większy popyt na usługi podologów. Wynika to z coraz większej wśród Polaków świadomości swojego zdrowia i zwracania uwagi na kwestie, które jeszcze niedawno nie były zauważane.

Podologia w Polsce

Podologia należy do nauk medycznych, aczkolwiek w świetle polskiego prawa, podolodzy nie są lekarzami. Nie muszą, ale mogą być. Wielu podologów łączy tą profesję z bardziej specjalistycznym wykształceniem, co sprawia, że zyskują większe kompetencje zawodowe i możliwości działania. Podolog według przepisów dotyczących profesji medycznych, uprawniony jest do wykonywania nieinwazyjnych zabiegów na stopach oraz zabiegów o niskim poziomie inwazyjności. Podologia w praktyce, ściśle związana jest z kosmetologią, jak również specjalizacjami lekarskimi, takimi jak dermatologia, diabetologia, czy chirurgia. Podologia obecnie zyskuje coraz większą popularność,zwłaszcza w dużych miastach. Tak na przykład, osobom, którym potrzebny jest podolog Wrocław oferuje około dwudziestu miejsc, w którym można spotkać się z tego rodzaju specjalistą.

Podologią zajmuje się specjalistyczny gabinet ortomedicum

Podologia w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii

W większości dużych krajów Europy Zachodniej podologia jest dziedziną nielekarską, jednak ściśle z medycyną związaną. Balansuje ona na granicy medycyny i kosmetologii. Specjaliści podolodzy zajmują się wyłącznie zabiegami nieinwazyjnymi, podczas gdy leczeniem poważniejszych problemów związanych ze stopami zajmują się lekarze specjaliści z poszczególnych dziedzin.

Podologia w Hiszpanii i Portugalii

W krajach Półwyspu Iberyjskiego podologia jest dziedziną medycyny i specjalizacją lekarską. Aby pracować jako podolog, należy ukończyć studia medyczne, na kierunku lekarskim i specjalizować się w tej dziedzinie. Lekarze podolodzy zajmują się zarówno nieinwazyjnym leczeniem niegroźnych przypadłości, jak i wykonują poważne operacje w obrębie stóp.