Podział majątku po rozwodzie to zawsze trudny i drażliwy temat. Trzeba jednak go podjąć, by wiedzieć jakie prawa obowiązują małżonków.

Równy podział majątku, czy nie?
W wypadku rozwodu następuje ustanie wspólnoty majątkowej. Oznacza to, że wyjściowo małżonkowie mają równe udziały w całym majątku. Ten stosunek może być jednak zmodyfikowany orzeczeniem sądu. Dochodzi do tej sytuacji, gdy jeden z małżonków w sposób uporczywy nie przyczyniał się do powiększania wspólnego majątku. Oznacza to, że żeby podział majątku odbył się na zasadzie 50:50, to oboje małżonkowie musieliby przez okres trwania małżeństwa na równi starać się o zyski. Jeżeli jednak jeden z małżonków trwoni wspólny majątek – np. poprzez hazard, alkoholizm, czy narkomanię, to są to ważne powody, dla których można wnosić o nierówny podział majątku, nawet gdy oboje małżonkowie dali równy wkład. Za wkład uważa się także pracę na rzecz wychowania dzieci oraz prace w gospodarstwie domowym. Przede wszystkim sąd musi ustalić, co wchodzi w skład wspólnego majątku oraz jaka jest jego wartość. Jest to kluczowe dla ustalania jakichkolwiek podziałów.

Sposoby podziału
Podział majątku może odbyć się na zasadzie fizycznego podziału poszczególnych przedmiotów z obowiązkiem spłaty drugiego małżonka lub przez podział cywilny. Polega on na sprzedaży oraz podział uzyskanej sumy. Rozwody Kraków najczęściej kończą się podziałem majątku, który ma zadowolić obie strony postępowania. Warto też pamiętać, że do podziału nie trzeba angażować sądu. Można dokonać go na mocy ugody zawartej pomiędzy byłymi już małżonkami. Jest to rozwiązanie tańsze i szybsze niż prowadzenie postępowania sądowego. Kluczowe jest też to, że w dobrze prowadzonych negocjacjach można zyskać więcej niż przed obiektywnym sądem. Żeby zmobilizować drugą stronę do zawarcia ugody, można wysłać jej listowne wezwanie do podziału majątku. Jeżeli jednak sprawa trafi na wokandę, to wszelkie wcześniejsze propozycje ugody przestają być aktualne. W takim wypadku, wszystko orzeknie sąd.