PIT-36 to formalny dokument księgowy, a dokładniej – obligatoryjne zeznanie podatkowe informujące organy podatkowe we właściwy sposób, o wysokości osiągniętego przez podatnika dochodu lub poniesionej przez niego straty. Obecnie przy PIT 2019, podatnicy w terminie do 30 kwietnia 2019 rozliczają się z PIT za 2018 rok. Przy przygotowywaniu dokumentu pojawia się wiele pytań. Część z nich to pytania natury typowo formalnej – na które odpowiedzi próżno szukać w typowych bazach obliczeniowych, czy kalkulatorach.

Podpis

Zeznania podatkowego PIT 2019 w przypadku PIT-36L nie można wypełnić wspólnie z małżonkiem. Jest to druk księgowy przeznaczony do wypełnienia indywidualnie, skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców (osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą) lub przedsiębiorców rolnych, czyli prowadzących specjalne działy produkcji rolnej. Nawet profesjonaliści posługują się w swojej pracy pomocą pracowników specjalistów, czy działów finansowych i księgowych. Dlatego ustawodawca, w części S formularza PIT-36L dotyczącej podpisu, od razu przewidział możliwość złożenia podpisu przez pełnomocnika. Zgodnie z regulacją zawartą w ordynacji podatkowej (art. 80a), poza określonymi wyjątkami, deklaracja może być podpisana również przez pełnomocnika. W przypadku formularza PIT za 2018 rok w formie tradycyjnej, pełnomocnictwo należy złożyć odpowiedniemu organowi podatkowemu (właściwemu dla spraw tego podatku, czy tej deklaracji). Natomiast w przypadku wykorzystania elektronicznej wersji deklaracji PIT-36L, pełnomocnictwo składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach ewidencji podatników i płatników. Podpisanie zeznania przez pełnomocnika zwalnia podatnika z tego obowiązku.

Waluty

Zdarza się, że niektóre przychody czy koszty oraz kwoty uprawniające do odliczenia dochodu i inne, pokrywane są czy wyrażone są w walutach obcych. Jednym z praktycznych przykładów może być korzystanie z aktualnych baz i pakietów aplikacji do pisania na komputerze dokumentów, czy tabel przeliczeniowych. Na przykład w przypadku wykupienia miesięcznego abonamentu na stanowisko i korzystania z najnowszego oprogramowania amerykańskiego właściciela produktu. Faktura wystawiana jest w euro. Jak więc wpisać ją w PIT za 2018 rok? Zgodnie z art. 11a ustawy podatek dochodowy od osób fizycznych, kwoty te należy przeliczyć na złotówki. Odpowiednim kursem będzie kurs średni walut obcych NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, poniesienia kosztu, wydatku itp.

Podsumowanie

Wielu podatników pyta gdzie szukać aktualnych informacji dotyczących PIT 2019. Boją się korzystać z nieaktualnych artykułów w Internecie oraz posiadanych starych informatorów. Są to słuszne obawy. Prawo się zmienia, przepisy ewaluują i aby poprawnie wypełnić obowiązek konieczne jest częste aktualizowanie swojej wiedzy z zakresu prawa i podatków. W tej kwestii pierwszym źródłem informacji powinna być lektura ustawy oraz ewentualnie oficjalnych broszur. Można także skorzystać z artykułów komercyjnych, jednak warto kierować się wyłącznie na portale znane – tworzone przez zaufane podmioty profesjonalne. Dodatkowo, na etapie przygotowywania PIT dobrym rozwiązaniem może być skorzystanie z pomocy specjalistów – zarówno księgowych czy biur rachunkowych, jak i odpowiednich, aktualnych programów do wypełniania PIT. Dzięki temu, PIT 2019 podatnika może zostać przygotowany na aktualnych formularzach, opierając się na właściwych przepisach.