Firma Arval wprowadziła innowacyjne rozwiązanie do zoptymalizowania floty pod kątem ekologii. SMaRT to akronim, który oznacza Sustainable Mobility and Responsibility Targets, czyli Zrównoważona Mobilność oraz Odpowiedzialne Cele.

Mieszkańcy krajów europejskich z coraz większym zainteresowaniem poszukują możliwości bardziej „zielonego” transportu. Metodologia oferowana w ramach pięciofazowej metody SMaRT odpowiada na to zapotrzebowanie, pomagając klientom Arval wytypować i wprowadzić w swojej flocie jak najlepiej dopasowane wzorce mobilności zgodne z potrzebą zrównoważonego wykorzystania energii i zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko. Metoda stanowi idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy swoją flotę chcą uczynić bardziej ekologiczną.

Rok 2018 – punkt zwrotny dla transportu

Według badań Arval, aż 59% przedsiębiorstw traktuje ograniczenie emisji CO2 priorytetowo. Metodologia SMaRT stworzona została właśnie po to, by zaspokoić rosnące wymagania menedżerów floty w tym zakresie. Rozwiązanie SMaRT pomaga klientom w budowaniu strategii flotowej. Kluczowe zagadnienia dla tego narzędzia to:

  • zmiana nastawienia do nowych źródeł energii w transporcie – napędów hybrydowych
    i elektrycznych
  • wdrażanie celów z zakresu odpowiedzialności społecznej do strategii flotowej
  • zwiększenie zainteresowania alternatywnymi usługami mobilnymi
  • uruchomienie usług opartych na telematyce (zwłaszcza dla dużych podmiotów)
  • oczekiwane znaczące zwiększenie floty w ciągu najbliższych trzech lat.

Firma Arval jako pierwsza w branży wynajmu samochodów oferuje tak ustrukturyzowane
i praktyczne rozwiązanie, jednocześnie zapewniając całkowite wsparcie w trakcie wdrażania go w bieżącą działalność flotową przedsiębiorstw i dostosowanie do obecnie używanych cyfrowych narzędzi analitycznych.

Metoda SMaRT obejmuje 5 następujących po sobie etapów:

Etap 1.

To etap wstępny, w trakcie którego klient definiuje swoje oczekiwania wobec przyszłego kształtu mobilności firmy oraz charakteru floty. Przy wyborze metody zarządzania nimi pomocne będzie doradztwo ekspertów Arval, przygotowane przez nich rozwiązania i strategie, bazujące na modelach skutecznie wypracowanych w praktyce w innych firmach.

Etap 2.

Istniejąca flota analizowana jest pod kątem rozwiązań odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR), by wyznaczyć odpowiednią strategię zastępowania pojazdów. Na tym etapie wykorzystuje się na przykład stosowane w firmie narzędzia analityczne, w tym także w oparciu o dane uwzględniające cele CSR-owe.

Etap 3.

Arval stworzył unikalne narzędzie kalkulacyjne SMaRT, które wykorzystując profilowanie kierowcy wyszukuje dla niego najlepiej odpowiadający mu optymalny napęd z punktu widzenia wykorzystania energii. Estymacja taka powstaje w oparciu o dane CSR oraz TCO (Total Cost of Ownership – całkowity koszt użytkowania).

Etap 4.

Jest to etap, na którym firmie prezentowane są alternatywne sposoby na mobilność, tak aby była bardziej SMaRT.

Etap 5.

Ostatni krok w całości cyklu stanowi ocena postępu dokonanego w kierunku pierwotnie zamierzonego celu. Niesatysfakcjonujące wyniki mogą skierować firmę do ponownego przejścia przez cały cykl, aż do osiągnięcia satysfakcjonujących rezultatów.

Arval